سیره نبوی "منطق عملی": سیره مدیریتی
50 بازدید
ناشر: دریا
نقش: نویسنده
شابک: 964-7313-14-4
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی