همتی بلند؛ گامی فردی (نقدی بر مجموعه «از سرزمین نور» داستان زندگی پیامبر (ص) بازآفریده محمد رضا سرشار (رضارهگذر)
46 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه ادبیات کودک و نوجوان » بهار 1376 - شماره 8 (15 صفحه - از 130 تا 144)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی