مدرسه حسینی
49 بازدید
محل نشر: گلستان قرآن » اردیبهشت 1380 - شماره 61 (10 صفحه - از 17 تا 26)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مدرسهء حسینی عنوانی است برای رویکردی تربیتی به‌ بزرگترین حماسهء انسانی؛حماسه‌ای فراتاریخی و فرا جغرافیایی برای دمیدن روح حقیقیت انسانی در همگان،و راه‌ نمودن مردمان به سوی تعالی.
آدرس اینترنتی