مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مصطفی
نام خانوادگی:دلشاد تهرانی
نخصص ها:تاریخ و سیره ، علوم حدیث

زندگی نامه

ملیت : ایرانی - قرن : 14

به سال ۱۳۳۴شمسی در تهران متولد شد.

تحصیلات

از مؤسسه آموزش عالی آمار و انفورماتیک تهران، در رشته «آمار در ریاضی» مدرک کارشناسی گرفت و هم زمان، تحصیل علوم دینی را نیز پیگیری نمود و در سال ۱۳۶۴ بود که تحصیل در سطوح عالی حوزه (درس خارج) را آغاز کرد.

تلاشها و فعالیتها

دلشاد، به زبان های انگلیسی، عربی، آلمانی و فرانسه آشنایی دارد و کتاب «دومین انقلاب سوسیالیستی»، اثر تاتیاناز اسلاوسکایا، به قلم او از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. وی علاوه بر سابقه طولانی تدریسِ آمار و ریاضی، تعلیم و تربیت، تاریخ اسلام و نهج البلاغه در دانشگاه های: تهران، علامه طباطبایی، تربیت معلّم و … برخی مسئولیت های آموزشی – فرهنگی را نیز در وزارت خانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد، به عهده داشته است.

تالیفات و آثار

کتاب‌های سیره

سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر اول، سیره فردی

سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر دوم، سیره اجتماعی

سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر سوم، سیره مدیریتی

سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر چهارم؛ سیره خانوادگی

خلاصه سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر اول، سیره فردی

خلاصه سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر دوم، سیره اجتماعی

خلاصه سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر سوم، سیره مدیریتی

خلاصه سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر چهارم؛ سیره خانوادگی

خلاصه سیره نبوی(منطق عملی)، مجموع سه دفتر: سیره فردی، اجتماعی، مدیریتی

گزیده سیره نبوی(منطق عملی)

سیره نبوی از منظر امام خمینی

کتاب های تحلیلی و تفسیر موضوعی نهج البلاغه

جمال دولت محمود: حکومت امام علی(ع)، حکومت موفق تاریخ

دولت آفتاب: اندیشه سیاسی و سیره حکومتی امام علی(ع)

چشمه خورشید: آشنایی با نهج البلاغه

حکومت حکمت: حکومت در نهج البلاغه

رهزنان دین: آسیب شناسی دین و دینداری در نهج البلاغه

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

کاخ تباهی: ریخت شناسی خودکامگی در نهج البلاغه

دلالت دولت: آیین نامه حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک اشتر

دین و دینداری در نهج البلاغه

آزادی و حقوق انسانی در نهج البلاغه

رایتِ درایت : اخلاق مدیریتی در عهدنامه مالک اشتر

سیره دفاعی امام علی (ع) با تأکید بر نهج البلاغه

رخساره خورشید: سیره امام علی (ع) در نهج البلاغه

تراز حیات : ساختار شناسی عدالت در نهج البلاغه

کتب تربیتی

سیری در تربیت اسلامی

طایر فرخ پی: کمالات انسانی در نهج البلاغه

مزرع مهر: موانع و مقتضیات تربیت در نهج البلاغه

منظر مهر: مبانی تربیت در نهج البلاغه

مکتب مهر: اصول تربیت در نهج البلاغه

مشرب مهر: روش های تربیت در نهج البلاغه

ماه مهر پرور: تربیت در نهج البلاغه

ارباب امانت: اخلاق اداری در نهج البلاغه

درسنامه اخلاق خانوادگی

درسنامه اخلاق اجتماعی

درسنامه اخلاق زندگی

ترجمه

دومین انقلاب سوسیالیستی

سایر تالیفات

میراث ربوده: تحلیلی بر رویداد سقیفه

مدرسه حسینی

حماسه حسینی و ظهور حقیقت آدمی

نهضت حسینی، عزت حسینی

پیشگاه حقیقت: کربلا و عاشورا، راه ها و انتخاب ها

عارض خورشید: مقدمه ای بر اندیشه سیاسی امام خمینی

دولت مهدی(ع)، سیرت مهدی(ع)

فعالیت های علمی و مسئولیت های اجرایی

تدریس در دانشگاه علّامه طباطبایی (در زمینه نهج البلاغه، تعلیم و تربیت، تاریخ اسلام و آمار و ریاضی)

تدریس در دانشگاه تربیت معلم (در زمینه نهج البلاغه، تعلیم و تربیت، تاریخ اسلام و آمار و ریاضی)

مدیریت انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد

مسئولیت کتابخانه پژوهشکده امام خمینی ره

مسئولیت مرکز تربیت معلم شهید ثانی تهران

در شوراها و مجامع

عضو گروه داوری پژوهش های فرهنگی دینی دبیرخانه پژوهش فرهنگی سال و کتاب سال جمهوری اسلامی

عضو کمیته علمی جایزه ملی قرآنی دانشگاهی علامه طباطبایی

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره نهج البلاغه دانشجویان سراسر کشور

عضو هیات علمی ناظر بر طبع و نشر کتاب

عضو شورای علمی مجله گلستان قرآن

عضو گروه تخصصی برنامه ریزی درس های عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

عضو گروه نهج البلاغه دانشگاه پیام نور

عضو هیات علمی دفتر بررسی شیوه های گسترش آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی در برنامه های آموزش و پرورش

عضو کمیته علمی کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی

عضو کمیته علمی کنگره بین المللی شهید مصطفی خمینی

عضو کمیته علمی مرکز تحقیقات امام علی(ع) پژوهشگاه علوم انسانی

جوایز و تقدیرها

تقدیر برای تالیف کتاب سیری در تربیت اسلامی در سومین جشنواره کتاب های آموزشی رشد 1379

تقدیر برای کتاب سیره نبوی (منطق عملی) در بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی 1385

تشویق برای تالیف کتاب دلالت دولت : آیین نامه حکومت و مدیریت در عهد نامه مالک اشتر در بیست و هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی 1389

تقدیر برای تالیف کتاب دلالت دولت : آیین نامه حکومت و مدیریت در عهد نامه مالک اشتر در چهارمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر

تقدیر برای تالیف کتاب تراز حیات : ساختار شناسی عدالت در نهج البلاغه در نوزدهمین دوره کتاب فصل

تشویق برای تالیف کتاب رخساره خورشید : سیره امام علی (ع) در نهج البلاغه در بیست و یکمین دوره کتاب فصل